Redovisning

Vi är specialister på redovisning och alla dess metoder – alltifrån årsredovisning till likviditetsplanering.

Ekonomiska rapporter ska vara enkla att förstå. För oss är det viktigt att de siffror vi skapar tillsammans är lättolkade och kan användas som beslutsunderlag av dig som kund.

Ofta ligger de ekonomiska rapporterna till stor grund för strategiska beslut som företag fattar. Ekonomirapporter ska därför vara enkla, lättöversiktliga och lättbegripliga. Vi bestämmer tillsammans hur vår rapportering ska se ut och hur ofta denna skall levereras till ditt företag.


© Centera Outsourcing AB
Torsgatan 8, 111 23 Stockholm 08-663 72 20, info@centeraoutsourcing.se