Det här är Centera

Vi är specialister på redovisning och alla dess metoder. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Centera Outsourcing använder en arbetsmetod som många konkurrenter önskar, men få lyckas genomföra. Vi har en genomgående enhetlig struktur och arbetar i lag där varje kunds uppdrag garanterat är välkänt hos flera personer. Det betyder att sjukdom, semester och dylikt aldrig blir en flaskhals.

Tillsammans med våra kunder skapar vi ett standardiserat sätt att analysera och leverera affärskritisk information. Allt för att våra kunder i visshet och trygghet ska kunna anförtro oss företagets hjärta - ekonomifunktionen.

Centera Outsourcing är auktoriserade av branschorganisationen SRF och arbetar enligt REKO sedan 2010. Vi är noga med internkontroll – vilket innebär att vi arbetar strukturerat, vi har fastställda rutiner, gör interna granskningar och uppföljningar.


© Centera Outsourcing AB
Torsgatan 8, 111 23 Stockholm 08-663 72 20, info@centeraoutsourcing.se